รวมธนาคารขยายเวลาพักชำระหนี้ สินเชื่อให้ยืมเงิน ปี 2565 มีที่ไหนบ้าง รีบเช็ก รีบลงทะเบียน

มาตรการพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ของธนาคารหลายแห่งกำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทว่าคนจำนวนไม่น้อยยังได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้บางธนาคารจึงประกาศขยายความช่วยเหลือให้ลูกค้าต่อไปอีกถึงปี 2565 โดยผู้ที่ต้องการยืดเวลาพักชำระหนี้จะต้องลงทะเบียนในวัน-เวลาที่ธนาคารกำหนด ส่วนจะมีที่ไหนบ้างนั้น เรารวบรวมข้อมูลมาบอกแล้วตรงนี้
พักชำระหนี้ 2565

ธอส.
มาตรการที่ 18 [M18] : สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ
โดยเป็นลูกค้าเดิมในมาตรการ M2, M9, M 11, M13 และ M15 จะได้รับความช่วยเหลือคือ

เลือกแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระเหลือ 25%, 50% หรือ 75% ของเงินงวดปัจจุบัน (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย)
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ใช้อยู่ลงอีก 0.25-0.50% ต่อปี
ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565
วิธีลงทะเบียน
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึง 25 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้
1. Mobile Application GHB ALL

2. เว็บไซต์ ghbank.co.th

3. Line GHB Buddy : https://lin.ee/ErOyx0Lk

4. ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ : ตรวจสอบที่ตั้งสาขาได้ ที่นี่

มาตรการที่ 19 [M19] : สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการสินเชื่อแฟลต (รองรับลูกค้าเดิมใน M12)
เลือกแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระเหลือ 25%, 50% หรือ 75% ของเงินงวดปัจจุบัน (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย)
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ใช้อยู่ลงอีก 0.25% ต่อปี
ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565
วิธีลงทะเบียน
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2565
มาตรการที่ 17 [M17] : สำหรับลูกค้ารายย่อยสถานะ NPL
รวมทั้งลูกค้ารายย่อย NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้และไม่ได้อยู่ในมาตรการหรือรองรับลูกค้าเดิมใน M10, M14 และ M16 โดยจะได้รับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

เดือนที่ 1-3 : 0%
เดือนที่ 4-6 : 1.99%
เดือนที่ 7-12 : 3.90%
ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป (สูงสุด 1 ปี)

วิธีลงทะเบียน
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้
1. Mobile Application GHB ALL
2. เว็บไซต์ ghbank.co.th
พักชำระหนี้ ธอส.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หมายเหตุ :

ลูกค้าตามมาตรการข้างต้นที่ต้องการขยายระยะเวลาความช่วยเหลือจะต้องอัปโหลดแสดงหลักฐานยืนยันว่าได้รับผลกระทบทางรายได้ให้ธนาคารพิจารณาผ่าน Application : GHB ALL หรือ LINE GHB Buddy
กรณีที่ไม่มีสมาร์ตโฟนสามารถกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการได้ที่ www.ghbank.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร. 0-2645-9000

ธนาคารออมสิน
พักชำระหนี้ 3 เดือน
ธนาคารออมสินช่วยเหลือลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างผ่อนผันการชำระหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือในปี 2564 ที่ครบกำหนดผ่อนปรนชำระหนี้ในเดือนธันวาคม 2564 แต่ยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ตามเงื่อนไขสัญญากู้เดิมได้ โดยขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้ตามความสมัครใจต่อไปได้อีก 3 เดือน หรือจนถึงเดือนมีนาคม 2565
วิธีลงทะเบียน
สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทางคือ
1. เว็บไซต์ธนาคารออมสิน
2. ติดต่อที่สาขาธนาคารออมสิน ทั่วประเทศ


ขยายเวลาพักชำระหนี้ออมสิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก GSB Society

รายละเอียดเพิ่มเติม : เว็บไซต์ธนาคารออมสิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : GSB Contace Center โทร. 1115

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

ภาพจาก : ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

          รายละเอียดเพิ่มเติม : เว็บไซต์ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0-2697-5454