สินเชื่อ mymo mycredit ออมสิน ให้กู้เงิน 10,000-30,000 บาท

สำหรับ สินเชื่อ MyMo MyCredit มีจุดเด่น ดังนี้

วิธีลงทะเบียน สินเชื่อ รากฐาน mymo mycredit โดยละเอียด>https://www.gsb.or.th/media/2022/11/Tutorial-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-MyMo-MyCredit.pdf  

 

อื่นๆ ที่น่าสนใจ

[สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ อาชีพ ลูกจ้าง/พนักงาน/โรงงาน ให้ยืม 50,000-200,000]  

[สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ทุนหมุนเวียน ออมสิน ให้ยืม 50,000]

 

1. ลูกค้าธนาคารออมสินสามารถยื่นสมัครขอสินเชื่อผ่านแอปฯ MyMo ได้โดยไม่ต้องใช้เอกสารใด ๆ และไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้ เพียงกรอกเลขที่และข้อมูลบัตรประชาชน

2. ไม่คิดค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

3. การพิจารณาให้สินเชื่อ จะใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมการเงินของลูกค้า (Financial Transaction) มาประกอบการพิจารณา แทนการวิเคราะห์รายได้ เรียกว่า (Alternative Credit Score)

4. หากลูกค้าผ่านเกณฑ์การพิจารณา จะสามารถสร้างเครดิตทางการเงินที่ดีให้กับตัวเอง ที่เรียกว่า My Credit โดยลูกค้าสามารถทำสัญญาเงินกู้บนแอปฯ MyMo และรับเงินโอนเข้าบัญชีโดยตรง

5. การจ่ายเงินงวดทำได้โดยธนาคารจะหักจากบัญชีเงินฝากเมื่อครบกำหนดชำระในแต่ละงวดโดยอัตโนมัติ เป็นการอนุมัติสินเชื่อผ่านแอปฯ (Digital Lending) ตลอดทั้งกระบวนการ โดยลูกค้าไม่ต้องไปติดต่อธนาคาร

6. ลูกค้าสามารถขอกู้ได้รายละ 10,000 – 30,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 2 ปี อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 1.25% ต่อเดือน

อื่นๆ ที่น่าสนใจ

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ อาชีพ ลูกจ้าง/พนักงาน/โรงงาน ให้ยืม 50,000-200,000 

นอกจากนี้ ออมสิน ยังมีแผนเตรียมตั้งบริษัทลูกเพื่อเข้าทำธุรกิจ Non Bank เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปล่อยสินเชื่อเร่งด่วนสำหรับลูกค้าบุคคล ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าธุรกิจ Non Bank รายอื่น เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินด้วยต้นทุนที่เป็นธรรม ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ราวปลายปี 2566