สินเชื่อโครงการ บ้านล้านหลัง เฟส3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้กู้วงเงิน 1,500,000 บาท

สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง เป็นโครงการที่มุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่เริ่มต้นทำงานสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุ ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมีจุดเด่นที่ ดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรก 3.00% ต่อปี เงินงวดคงที่นานถึง 60 งวด ให้กู้บ้านราคาซื้อ-ขาย/ค่าก่อสร้างและวงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 1,500,000 บาท ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง และทรัพย์ NPA ของธอส. ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง

วิธีสมัคร สินเชื่อเพื่อคนรากฐาน mymo mycredit 10,000 ผ่าน mymo

วิธีสมัคร สินเชื่อออมสินสำหรับลูกจ้าง พนักงาน 50,000 

รายละเอียดดอกเบี้ย มีดังนี้

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรกเท่ากับ 3.00% ต่อปี
ปีที่ 6-7 เท่ากับ MRR-2% ต่อปี
ปีที่ 8 ถึงตลอดอายุสัญญา
กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป เท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี
กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1% ต่อปี
กรณีกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารอยู่ที่ 6.40% ต่อปี)
ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี
โครงการ บ้าน ล้าน หลัง 2566 บ้าน ล้าน หลัง เฟส 3 บ้าน ล้าน หลัง โครงการ บ้าน ล้าน หลัง เฟส 3 ธ อส โครงการ บ้าน ล้าน หลัง

เงื่อนไขเพิ่มเติมที่ควรรู้เกี่ยวการเข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

ธนาคารจะมุ่งเน้นให้สิทธิ์กับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท เข้าร่วมโครงการเป็นลำดับแรก
วงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 1,500,000 บาท
ลูกค้าที่ประกอบอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระ สามารถนำหลักฐานการชำระค่าเช่าบ้าน หรือผ่อนชำระเงินดาวน์บ้านไม่น้อยกว่า 12 เดือนมาแสดงให้กับธนาคารเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มเติมได้
หากไม่สามารถแสดงหลักฐานที่มาของรายได้ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Financial Literacy และออมอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าเงินงวดผ่อนชำระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน ใช้เป็นหลักฐานการพิจารณาสินเชื่อกับธนาคารได้ต่อไป
โครงการ บ้าน ล้าน หลัง 2566 บ้าน ล้าน หลัง เฟส 3 บ้าน ล้าน หลัง โครงการ บ้าน ล้าน หลัง เฟส 3 ธ อส โครงการ บ้าน ล้าน หลัง

วิธีการยื่นกู้ เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GHB ALL GEN หรือ GHB ALL
เพิ่มเพื่อน GHB Buddy ในแอปพลิเคชันไลน์
ขอรหัสผ่านเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว
รับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน GHB Buddy (สำหรับลูกค้าธนาคารที่เคยลงทะเบียน GHB Buddy กดปุ่ม ‘บริการพิเศษ’ และเข้าร่วมโครงการ ‘บ้านล้านหลัง‘)
นำรหัสไปติดต่อยื่นกู้ที่สาขา
เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
หมดเขตวันที่ 30 ธันวาคม 2568 หรือวงเงินเต็มจำนวนของโครงการแล้ว
โครงการ บ้าน ล้าน หลัง 2566 บ้าน ล้าน หลัง เฟส 3 บ้าน ล้าน หลัง โครงการ บ้าน ล้าน หลัง เฟส 3 ธ อส โครงการ บ้าน ล้าน หลัง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง