สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ(Loan)ผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจผ่าน K-Plus อนุมัติง่าย วงเงินสูง

เนื้อหาที่น่าสนใจ

วิธีสมัคร สินเชื่อเพื่อคนรากฐาน mymo mycredit 10,000 ผ่าน mymo  

วิธีสมัคร สินเชื่อออมสินสำหรับลูกจ้าง พนักงาน 50,000 

สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ กสิกร เป็นสินเชื่อที่ทางธนาคาร ได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ที่มีอาชีพอิสระ ที่ต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในการทำธุรกิจ โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน วงเงินสูดสุด 1 ล้านบาท ซึ่งทางธนาคารจะเร่งดำเนินการอนุมัติให้รู้ผลภายใน 15 นาที แต่หากมีเอกสารแสดงรายได้เพิ่มเติม อาจใช้เวลา 1 – 5 วันทำการ โดยจะมีรายละเอียดย่อยในการสมัครดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร สินเชื่อเงินด่วน เพื่อธุรกิจกสิกร

หากใครที่สนใจอยากยื่นขอสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ จากทางธนาคารกสิกร จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข ได้แก่

 • ต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • ต้องมีอายุ 21 – 70 ปี
 • ต้องประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่ไม่ผิดกฏหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม โดยไม่จำเป็นจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์

เอกสารประกอบการสมัคร สินเชื่อเงินด่วน เพื่อธุรกิจ กสิกร
ถ้าหากตรวจสอบคุณสมบัติแล้วตรงตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนด ขั้นตอนต่อไปก็คือการเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อ ซึ่งประกอบไปด้วย

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • โทรศัพท์มือถือ
 • แอปพลิเคชัน K PLUS เวอร์ชัน 5.14.3 ขึ้นไป
 • บัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกร (ใช้ในการเบิกเงิน)

เอกสารแสดงรายได้ สินเชื่อ เงินด่วนเพื่อธุรกิจ กสิกร
หลังจากเตรียมเอกสารส่วนตัวแล้ว จะต้องเตรียมเอกสารแสดงรายได้ ดังนี้

 • หากมีบัญชีกับทางธนาคารกสิกร และได้มีการเดินบัญชีมากกว่า 6 เดือน ไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม
 • หากเป็นลูกค้าใหม่ หรือมีรายการเดินบัญชีกับทางกสิกรน้อยกว่า 6 เดือน หรือต้องการแสดงเอกสารรายได้ จะต้องเตรียมเอกสารภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารอื่น ๆ และรายการเดินบัญชี โดยจะต้องมีรายการย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป

 

การผ่อนชำระ และดอกเบี้ย สินเชื่อเงินด่วน เพื่อธุรกิจ กสิกร วงเงินสูดสุด เท่าไหร่

เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้ว ก็ต้องไปศึกษาเรื่องของดอกเบี้ย และลักษณะการผ่อนชำระ ดังต่อไปนี้

 

 1. สินเชื่อเงินด่วนแบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจ (LOAN)
 • ผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี
 • วงเงินสินเชื่อ 20,000 – 1,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย คงที่ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
 • ผ่อนเท่ากันทุกเดือน
 • จุดเด่นคือ เงินก้อนโอนเข้าบัญชี ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
 1. สินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ (OD)
 • ผ่อนชำระ แบบพิจารณาต่ออายุวงเงินปีต่อปี
 • วงเงินสินเชื่อ 20,000 – 1,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย คงที่ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
 • ผ่อนชำระขั้นต่ำเฉพาะดอกเบี้ย
 • จุดเด่นคือ เสียดอกเบี้ยเฉพาะวงเงินที่เบิกใช้

จบกันไปแล้วนะคะ กับการพาไปรู้จัก สินเชื่อเงินด่วน เพื่อธุรกิจ กสิกร หากใครที่กำลังมองหาทางออก ให้กับธุรกิจ แล้วต้องการเงินทุนหมุนเวียน ก็สามารถเก็บสินเชื่อนี้ ไว้เป็นตัวเลือกในใจได้นะ รับรองว่าไม่ผิดหวังชัวร์ ?

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุ 21 – 70 ปี (21 ปี บริบูรณ์)
 • ประกอบอาชีพอิสระ หรือ เป็นเจ้าของธุรกิจ ที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย และศีลธรรม (ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์)

หมายเหตุ :
กรณี สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ (OD) ต้องไม่มีการตั้งวงเงิน OD จากการสมัครผ่านช่องทางนี้มาก่อน

เอกสารประกอบการสมัคร

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • โทรศัพท์มือถือ
 • แอปพลิเคชัน เคพลัส (K PLUS) เวอร์ชัน 5.14.3 ขึ้นไป
 • บัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย *เพื่อใช้ในการเบิกรับเงินกู้
  กรณีขอสินเชื่อเงินด่วนแบบผ่อนระยะยาว (Loan)

เอกสารแสดงรายได้

 • กรณี มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย และเดินบัญชีขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม
 • กรณี เป็นลูกค้าใหม่ (มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย น้อยกว่า 6 เดือน) หรือ อยากแสดงรายได้เพิ่มเติม ให้เตรียมภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารอื่นๆ และรายการเดินบัญชีของ สมุดบัญชีเล่มนั้นๆ โดยต้องมีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป
 • กรณี ต้องการขอข้อมูล Statement ต่างธนาคาร สามารถใช้ บริการ dStatement เป็นอีกทางเลือกเพื่อขออนุมัติสินเชื่อได้