สินเชื่อฉุกเฉิน บัตรกดเงินออมสิน ให้ยืมเงินก่อน 30,000 บาท ใช้ได้เลย ผ่อน 1,000 ไม่ต้องค้ำประกัน

อีกหนึ่งช่องทางการขอ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สำหรับ บริการ สินเชื่อเงินกู้ยืม รูปแบบ บัตรกดเงินสด จากทาง ธนาคารออมสิน ที่มีชื่อว่า สินเชื่อเงินสด PEOPLE CARD บริการ สินเชื่อเงินกู้ยืม เอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ วงเงินสูงสุด 30,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน

บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน บัตรกดเงินสด PEOPLE CARD เป็น สินเชื่อเงินกู้ยืม สำหรับลูกค้าธนาคารออมสินที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี มีวินัยทางการเงิน เป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเงินไว้ เพื่อสำรองใช้จ่ายในครอบครัวในช่วงเวลาฉุกเฉินเร่งด่วน โดยธนาคารให้วง เงินกู้ยืม สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

สามารถ เงินยืมกู้ สูงสุดได้ไม่เกิน 30,000 บาท โดยเพียงแค่มีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาทต่อเดือนขึ้น ก็สามารถสมัครขอ สินเชื่อเงินกู้ยืม ได้แล้ว อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปีพร้อมทั้ง ฟรี ค่าธรรมเนียมกดเงินสด และที่สำคัญข้อดีคือถ้าไม่ได้ใช้วงเงินบัตรไม่เสียดอกเบี้ย

สรุปก็คือเป็นบริการ สินเชื่อให้กู้ยืมเงิน ตัวนี้ เหมาะกับผู้ที่ต้องการจะหา สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ทุกคนเพราะไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกันใดๆ คนที่มีเงินเดือนน้อยอยากจะขอกู้ยืมเงินสามารถทำได้หรือไม่ บัตรกดเงินสด ออมสินเพียงมีเงินเดือนที่ 7000 บาท ก็สมัครได้เเล้ว ซึ่งเมื่อได้รับ อนุมัติวง เงินกู้ยืม แล้ว ก็สามารถ กดเงินสด ใช้ได้เลยทันที

รายละเอียด กู้ยืมเงิน สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD ออมสิน

-วงเงินกู้ยืม สูงสุดได้ไม่เกิน 30,000 บาท

-มีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาทต่อเดือนไปก้สมัครได้

-ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

-อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD ออมสิน

1.มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป

2.รายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี

3.ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการ อายุไม่เกิน 65 ปี

4.มีสัญชาติไทย

5.อายุงาน ดังนี้

-ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

-ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ ต้องประกอบอาชีพ หรือดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ขั้นตอนการสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD ออมสิน

สมัครด้วยตัวเองที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

*กรณีลูกค้าสินเชื่อธนาคารโครงการธนาคารประชาชนเดิม ติดต่อสาขาที่ใช้บริการ


เอกสารที่ใช้สมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD ออมสิน

ผู้มีรายได้ประจำ

1.สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

2. ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน

3. Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี

3. ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษี เงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ

4. Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

ติดต่อ Call Center 1115