เช็กเลย! สินเชื่อประชารัฐ ของออมสิน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้กู้ยืมเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

ธนาคารออมสินได้เปิดตัวสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อประชารัฐ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้น้อย ซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19 ตามมาตรการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจุดเด่นของสินเชื่อดังกล่าว ผู้ขอสินเชื่อไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน มีดอกเบี้ยต่ำ และผ่อนได้นาน 5 ปี

ทั้งนี้รายระเอียดของสินเชื่อประชารัฐ มีดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

-เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​

-สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

-มีการประกอบอาชีพ

-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

 

 

วงเงินกู้

50,000 บาท

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

หลักประกัน

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

 

เอกสารประกอบการกู้

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)

-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพันโทหญิง คุณหญิง ฐานิดา สิริวชิรภักดิ์ ทหารชั้นสัญญาบัตร 40 ราย

ที่มา https://www.brighttv.co.th/news/social/welfare-card-loan