เปิดลงทะเบียน สินเชื่อไทรทอง ออมสิน ให้ยืมเงิน 300,000 ไม่ต้องเป็นพนักงานประจำก็กู้ได้

บริการสินเชื่อที่น่าสนใจ มาแนะนำทุกคนกันอีกแล้ว สำหรับ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม จากทาง ธนาคารออมสิน สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ที่สามารถ กู้ยืมเงิน ได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท สมัคร กู้ยืมเงิน ได้ทุกอาชีพ ไม่วาจะเป็นอาชีพอิสระ พนังงานประจำ หรือ เจ้าของกิจการ ก็สามารถสมัคร กู้ยืมเงิน ได้

สินเชื่อเงินกู้ยืม จากธนาคาร ออมสิน สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาศให้ ใครที่กำลังเดือดร้อนเรื่องเงิน หมุนเงินใช้จ่ายไม่ทัน หรือต้อง เงินกู้ยืม เพื่อเป็นเงินเพื่อใช้จ่ายสำรองในยามจำเป็น สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ออกแบบมา เพื่อรองรับ ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการ ขอสินเชื่อ เพื่อไปใช้ในการท่องเที่ยว หรือ ซื้อรถ และ ใช้เป็น ค่ารักษาพยาบาล ผ่อนจ่ายสบายๆ

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ จากทาง ธนาคารออมสิน มีวงเงินให้กู้ยืม สูดสุงถึง 10 ล้านบาท โดยผู้กู้จะต้องใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกัน ซึ่งถ้าหากจะ กู้ยืมเงิน ที่ ไม่เกิน 300,000 บาท จะใช้บุคคลมาค้ำประกัน สมัครได้ทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พนังงานประจำ หรือ เจ้าของกิจการ ก็สามารถสมัคร กู้ยืมเงิน ได้

โดยจุดประสงค์ของบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์ จาก ธนาคารออมสิน นั้นคือ เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ หากสนใจสามารถดูรายละเอียดตามนี้ได้เลย


 


รายละเอียด กู้ยืมเงิน สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

1.กรณีใช้บุคคล มาค้ำประกัน กู้ยืมเงิน ได้ที่ ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อราย

2.กรณีใช้หลักทรัพย์ มาค้ำประกัน กู้ยืมเงิน ได้ที่ ไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อราย

กรณีที่ใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกัน มีหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้

-กู้ยืมเงิน ได้ ที่ไม่เกิน 90% ของราคา การประเมิน หลักทรัพย์ และ ที่ดิน พร้อมอาคาร

-กู้ยืมเงิน ได้ ที่ไม่เกิน 85% ของราคา การประเมิน ห้องชุด

-กู้ยืมเงิน ได้ที่ ไม่เกิน 80% ของราคา การประเมิน ที่ดิน

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

-การคิดดอกเบี้ย ให้เป็นไป ตามธนาคารออมสินกำหนด

ระยะเวลา ในการชำระเงินคืน สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

สามารถชำระคืน เงินกู้ยืม ได้ที่ไม่เกิน 25 ปี เริ่มนับตั้งแต่ เดือนแรก ที่ต้องชำระเงินคืน รวมทั้ง ดอกเบี้ย ในงวดแรก ตามสัญญา มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

-กู้ยืมเงิน ที่ไม่เกิน 300,000 บาท ชำระเงินคืนได้ที่ ไม่เกิน 7 ปี

-กู้ยืมเงิน เกิน 300,000 บาท ชำระเงินคืนได้ที่ ไม่เกิน 25 ปี

วิธีสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

สำหรับผู้ที่สนใจ สินเชื่อเงินกู้ยืม ออมสิน ไทรทองอเนกประสงค์ สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

คุณสมบัติสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

-บุคคลธรรมดา

-มีอาชีพ และ รายได้ ที่แน่นอน

-มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้ กับระยะเวลา การชำระเงินคืน จะต้อง ไม่เกิน 65 ปี

หลักประกัน สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

กรณีที่ใช้ บุคคลมาค้ำประกัน

-ใช้บุคคลเพื่อมาค้ำประกัน ได้เกิน 1 คน

ผู้ที่มาค้ำประกัน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

-มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป

-มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน และ ติดต่อได้

-ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็นข้าราชการ ต้องมีเงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป

-ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็นพนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรของรัฐ หรือ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ต้องมีเงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป

-ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็นพนักงาน ที่มีรายได้ ประจำ ของทางบริษัทเอกชน ต้องมีเงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป

-ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องมีรายได้เฉลี่ย 30,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป

-ในกรณีที่ใช้ ที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุด มาค้ำประกัน ใช้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

หลักทรัพย์ที่นำมา ค้ำประกัน เป็นของผู้ที่กู้ หรือ บุคคลอื่นๆ

-หลักทรัพย์ที่นำมา ค้ำประกัน ตั้งอยู่ในแหล่งที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภค และมีทาง สาธารณประโยชน์ รถยนต์ สามารถผ่านเข้าและออกได้แบบสะดวก

ติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center โทร.1115