สินเชื่อเอนกประสงค์ ธนาคาร CIMB THAI ดอกเบี้ยต่ำ ให้กู้ยืมเงิน 50,000 บาท

สินเชื่อเอนกประสงค์
ดอกเบี้ยต่ำ จากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB)
สนใจติดต่อ 0863048897 รานนท์
ผ่อนเบาๆ สบายนาน
ด้วยระยะเวลาผ่อนชำระที่นานกว่า ในอัตราการผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน นานสูงสุด 84 เดือน
ให้คุณเบาใจกับยอดผ่อนชำระต่อเดือนที่น้อยลง
เพียงพอทุกความต้องการ ด้วยวงเงินสูงถึง 5 เท่า
รับวงเงินสินเชื่อสูงถึง 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท
พิเศษสุด  รับอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
สะดวก ทันใจ
ภายหลังสินเชื่อได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเงินฝากของคุณที่แจ้งความประสงค์ไว้ทันที
สบาย หลากหลายช่องทางการชำระคืน
ชำระโดยการหักผ่านบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย
ชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
ชำระผ่านจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ
โปรโมชั่น
  รับ ดอกเบี้ยพิเศษ 18% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา สูงสุด 60 เดือน สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน และได้รับวงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 50,000 บาทขึ้นไป

  ฟรี! ค่าธรรมเนียมการดำเนินการสินเชื่อ และค่าอากรแสตมป์

  โปรโมชั่นเริ่มวันนี้ – 31 ธ.ค. 58 ** โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินและอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ หรือปฎิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

  โปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะให้เฉพาะลูกค้าที่ไม่ผิดนัด ชำระหนี้ตามยอดเงินคงค้างและคงสภาพบัญชีปกติตลอดระยะเวลาที่ เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรายการส่งเสริมการขายคืนทั้งหมด

  กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อนอายุสัญญาภายใน 1 ปีแรก ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด ในอัตราร้อยละ 1% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ

  หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยจาก อัตราดอกเบี้ยพิเศษหรืออัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน เป็นอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปีสำหรับทุกวงเงินนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระในงวดนั้น จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจึงจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานสำหรับวงเงินนั้น ๆ ทั้งนี้ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุด