กรุงไทย สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus สมัคsง่าย ไม่ต้องค้ำ ให้ยืมเงิน 100,000 บาท

สวัสดีครับ วันนี้เว็บไซต์เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม มาแนะนำให้ท่านอีกเช่นเคยครับ ซึ่งเชื่อได้ว่าช่วงนี้ต่างก็ประสบปัญหาด้านการเงินแบบนี้ ทำให้ใครหลายๆคนต่างกำลังมองหา เงินกู้ สักก้อน เพื่อนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพราะในช่วง
โควิต-19 ทำให้หลายๆท่า่นต่างก็ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า โดยทางธนาคารต่างๆ จึงได้มีมาตราการ ออกมาช่วยเหลือโดยการปล่อยสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม หรือ พักงวดการชำระหนี้

วันนี้ทางเราได้นำสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ที่น่าสนใจมาฝากอีกตัวหนึ่ง สำหรับผู้ที่เป็นพนักงานประจำบริษัทเอกชน ที่รับเงินเดือน ผ่าน บัญชี ธนาคารกรุงไทย มีชื่อว่า สินเชื่อ เงินกู้ อเนกประสงค์ 5 Plus ซึ่งเป็นสินเชื่อ แบบกำหนดระยะเวลา (Term Loan)

โดยมี วงเงินให้กู้ยืม สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้าน โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MMR + 7.00% ต่อปี ดอกเบี้ยต่ำ และไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีระยะเวลานานสูงสุด 60 งวด (5 ปี)

คุณสมบัติของผู้กู้ สินเชื่อ เงินกู้ อเนกประสงค์พร้อมใช้

1. ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
2. ต้องเป็นพนักงานประจำบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
3. ต้องรับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
4. ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย MRR + 7.00% ต่อปี

ระยะเวลาชำระ เงินกู้

ระยะเวลาชำระคืน เงินกู้ และดอกเบี้ย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไ ม่เกิน 10 ปี (120 งวด)

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัต รประจำตัวประช าชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
5. Statementย้อนหลัง 6 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือนสามารถยื่นบัญชีของธนาคารอื่นเพื่อการพิจารณาได้
6. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อในไปชำระค่าสินเชื่อ

ข้อควรระวัง !!

1. การรทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ อ
2. ดอกเบี้ย เงินกู้ จะคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้ำได้รับ เงินกู้
3. หากผิดนัดชำระ ทางธนาคารจะคิดดอกเบี้ย ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด กรณีผิดนัดชำระหนี้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด และมีใช้จ่ายในการติดตามทวงถามให้ชาระหนี้เพิ่ม
4. ลูกค้ำควรทำความเข้ำใจ ในผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื่นขอสินเชื่อ

ท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือ Call Center โทร. 02 111 1111

หรือหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อธนาคารทุกสาขาใกล้บ้าน หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ krungthai.com

ขอขอบคุณ กรุงไทย