สินเชื่อ ธกส. ยืนยันแล้ว ลงทะเบียนยืมเงินได้ 1 แสนบาท

ยืนยันแล้วลงทะเบียนยืมได้ หนึ่งแสน บาททุกอาชีพ ธ.ก.ส

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีการปล่อยสินเชื่อเงินกู้สานฝันสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถผู้ยืมได้รายละไม่เกิน 100,000 บาทโดยมีการผ่อนชำระเงินต้นอยู่ที่ 24 เดือนนะคะสินเชื่อตัวนี้มีชื่อว่าสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพเป็นสินเชื่อเพื่อนำไปใช้จ่ายหรือลงทุนในการประกอบอาชีพต่อเติมต่างๆสนับสนุนการสร้างงานให้แก่คนในชุมชนส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเรามาดูในย่อหน้าต่อไปได้เลยค่ะคุณสมบัติที่

 

จะต้องมีและยื่นขอกับการกู้สินเชื่อศาลปั่นนะคะเบื้องต้นเลยในการกู้ยืมห้ามจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติความเป็นไทยอยู่ในประเทศไทยมีบัตรประชาชนถือคลองเป็นคนไทยต้องเป็นเกษตรกรหรือทายาทของเกษตรกรก็ได้บุคคลในครัวเรือนเกษตรกรมีแผนในการประกอบอาชีพเกษตรกรหรือประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการใช้ชีวิตบนสามห่วงสองเงื่อนไขยหรืออาชีพนอกภาคเกษตรตะกอนลักษณะการ

 

ลงทุนเพราะเลี้ยงชีพในครัวเรือนและจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ที่แท้จริงวงเงินและอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมนะคะส่วนวงเงินก็จะกู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยกรณีเป็นค่าลงทุนปีที่หนึ่งถึงปีที่สามก็จะคิดดอกเบี้ยด้วยรวมอยู่ที่ 4% ต่อมากปีที่สี่ถึงปีที่ห้าอัตราดอกเบี้ยก็จะเท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปีกำหนดระยะเวลาในการชำระคืนโดยไม่เกินห้าปีนะคะทั้งเงินต้นและเงินดอกอ่านท่านใดมีคุณสมบัติครบถ้วน

 

ตามที่เบื้องต้นได้กล่าวมานั้นท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศโดยสามารถโทรเบอร์คอลเซ็นเตอร์ได้ที่ 02550555