“ฐากร” ลาออกเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย เซ่นปม 3 สส.งูเห่า

หลังการอภิปรายร่างงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2567 วาระแรก เป็นเวลา 3 วัน วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท เมื่อวานนี้มีการลงมติรับหลักการ ด้วยเสียง 311 ต่อ 177 เสียง

ที่น่าสนใจคือเสียงโหวตของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยมีทั้งหมด 6 เสียง ปรากฏว่าเสียงแตก ไม่เห็นด้วย 3 เสียง และโหวตส่วน เห็นด้วย 3 เสียง คือ นางสุภาพร สลับศรี สส.ยโสธร นายหรั่ง ธุรพล สส.อุดรธานี นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ สส.อุดรธานีคำพูดจาก เว็บสล็อตเว็บตรง

งบประมาณ 2567 : สภาผ่านร่างงบประมาณปี 2567 วาระแรก 311 : 177 เสียง

งบประมาณ 2567 : "เศรษฐา" แจงงบประมาณ วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท ย้ำความจำเป็นฟื้นเศรษฐกิจ

ล่าสุดนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย ได้ส่งหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรค แจ้งต่อหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยแล้ว โดยระบุว่า ตามที่ปรากฎเป็นข่าวในสื่อมวลชนระบุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคไทยสร้างไทย จำนวน 3 คน ลงคะแนนเสียงเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระที่ 1เมื่อวันที่ 5 มกราคมนั้นเป็นการขัดกับมติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ข้าพเจ้าในฐานะเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยและสมาชิกสภาผู้แทนฯ บัญชีรายชื่อ ขอเรียนว่า ก่อนหน้าจะมีการลงคะแนนเสียง ข้าพเจ้าได้เชิญสมาชิกสภาผู้แทนฯของพรรคทั้ง 5 คนเข้าร่วมหารือที่ห้องประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อกำชับสมาชิกสภาผู้แทนฯของพรรคทุกคนให้ลงคะแนนเสียงตามมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านคือ "ลงคะแนนเสียงไม่รับร่างพ.ร.บ.งบฯปี 2567" เป็นจำนวนถึง 3 ครั้ง

แต่เมื่อปรากฎเป็นข่าวว่า มีสมาชิกสภาผู้แทนฯของพรรคไทยสร้างไทย 3 คนลงคะแนน เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2567ดังกล่าว ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นว่าเป็นการขัดกับมติพรรคร่วมฝ่ายค้านจึงขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 “ฐากร” ลาออกเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย เซ่นปม 3 สส.งูเห่า

You May Also Like

More From Author