สินเชื่อเงินด่วน ธ.ก.ส. A-Cash ให้ยืมเงิน 50,000 อนุมัติทันใจ

วิธีสมัคร สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ออมสิน 20,000 ผ่าน mymo 

วิธีสมัคร สินเชื่อเพื่อคนรากฐาน mymo mycredit 10,000 ผ่าน mymo

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. ) ได้เปิดบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม เงินด่วนทันใจ A Cash เงินด่วนทันใจอนุมัติไว  เป็นสินเชื่อสำหรับท่านผู้ที่ต้องการเงินด่วนไว้ตอบสนองความจำเป็นในครัวเรือน ที่มาพร้อมวงเงินสูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก พร้อมคุณสมบัติพิเศษสามารถเบิกถอนได้หลายครั้งตามวงเงินที่มีอยู่

 

รายละเอียด สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ธ.ก.ส. A Cash

ประเภทเงินกู้

→ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

→ เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

→ ณ วันที่ขอกู้เงินต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ

→ ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้

สินเชื่อเงินด่วน A-Cash

วัตถุประสงค์ของเงินกู้

→ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในครัวเรือน

วงเงินสินเชื่อ

→ สูงสุดรายละ 50,000 บาท สามารถเบิกถอนได้หลายครั้วตามวงเงินที่มีอยู่

 

กำหนดชำระคืน

→ ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันทำหนังสือสัญญากู้เงิน

→ ส่งดอกเบี้ยครบต่ออายุสัญญาได้

หลักประกันสินเชื่อ

→ จำนองอสังหาริมทรัพย์หรือใช้บุคคลอย่างน้อย 2 คนค้ำประกัน

โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ซึ่งอัตราดอกเบี้ย = MRR ในแต่ละปี ซึ่งปีนี้ MRR = 6.5% ผู้กู้สามารถแยกย่อยเบิกถอนได้หลายครั้งตามจำนวนที่ต้องการ ภายในวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่

 

เบิกจ่ายง่ายผ่านบัตร ATM ของทางธนาคาร ธ.ก.ส.

ผู้ที่มีความประสงค์จะขอกู้สินเชื่อเงินด่วนทันใจ A cash จะต้องเป็นลูกค้ๅที่เป็นเกษตรกรและมีบัญชีของธนๅคๅร ธ.ก.ส. ผู้กู้จะต้องไม่อยู่ในระหว่างช่วงปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และไม่มีประวัติหนี้เสีย ซึ่งวันที่ดำเนินการยื่นขอสินเชื่อผู้กู้จะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ

สินเชื่อชนิดนี้จำเป็นจะต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือใช้บุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

สำหรับท่านใดที่มีคุณสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์ที่ทางธนาคารกำหนดไว้ และมีความสนใจใน สิ่นเชื่อเงินด่วนทันใจ A CASH

สามารถติดต่อยื่นเรื่องสมัครสินเชื่อได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-555 0555 หรือ https://www.baac.or.th