หนี้สินเยอะลองขอท่าน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แล้วจะดีขึ้น

Adminflash

หากใครที่กำลังเป็นหนี้อยู่ มีความเื่อบอกวมาว่า ให้ลองไปขอ  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตรย์ที่เคยเป็นหนี้จีนและสามารถกอบกู้ประเทศกลับมารุ่งเรืองได้อีกครั้ง นั่นเอง

สำหรับการบนหรือขอเพื่อให้หลุดจากภาระหนี้สิน

Loading...

นั้นดูเหมือนเพิ่งจะได้รับความนิยมมากที่สุด

เพื่อให้พาชีวิตครอบครัวอยู่รอด คือการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

โดยเฉพาะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่

ซึ่งคนที่ไปบนบานที่นั่น เชื่อว่าท่านจะสามารถช่วยเหลือ

ในเรื่องของหนี้สินได้เพราะในอดีตนั้น เคยเป็นหนี้เป็นสินประเทศจีน

จึงทำให้พระองค์ เข้าใจหัวอกของคนเป็นหนี้นั่นเอง

 

ด้วยความเชื่อว่าบารมีแห่งพระองค์ ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ ในเรื่องการค้าขาย การเรียนการงานหนี้สินจากการค้าขาย

นอกจากนี้แล้วผู้ไปบนบาน ยังสามารถขอให้ท่าน ช่วยเรื่องค้าขายการเรียนการงานอีกด้วย

สำหรับวิธีบนนั้น จะต้องใช้ธูป 16 ดอก มาลัยดาวเรือง มาลัยมะลิ  และ หลังจากสำเร็จ แล้วต้องการจะแก้บน จะต้องแก้บน

ตามคำกล่าวที่เคยขอท่านไว้ หรือโดยการ  นำอาหารคาวหวานมาถวายท่าน

 

การถวายเครื่องสักการะบูชาสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช  ที่ต้องเตรียมมี

1 เครื่องถวายแก้บน โปรดดาบไทย ครั้งละ 2 เล่ม และปืนใหญ่จำลอง

2 ดอกไม้ที่ใช้บูชาโปรด สีแดงอันเป็นสีแห่ง  วันพระราชสมภพของพระองค์

3 น้ำเปล่า น้ำผลไม้และน้ำหวานอื่น

4 โปรดเสียงประทัด และเสียงปื น

5 ผู้มีความซื่อสัตย์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชบัลลังก์ ตลอดจน ผู้ที่เป็นนักรบรั้วของชาติ

6 พระกระยาหาร ที่ทรงเสวยนั้น ส่วนใหญ่เป็น แบบไทยง่ายและอาหารแบบเดินทัพทั้งหลายเช่น เครื่องของแห้งต่าง

7 ผลไม้ไทย และจีน เครื่องเซ่นไหว้ แบบจีนเต็มชุด เช่น เป็ด ไก่ หั วห มูบายศรี และ ซาแซเป็นอาทิ

8 แต่บางแห่ง เช่น ที่วัดหนองนกไข่ ทรงนิมิตรแก่ท่าน เจ้าอาวาสว่า ทรงโปรดข้าวต้มผัดและไข่ต้ม อันเป็นอาหาร สำหรับเดินทัพ

เมื่อจะขอพระบารมี ต้องจุดธูป 16 ดอก กลางแจ้งแล้ว

กราบขอพระราชทานพระบารมีตามที่ต้องการ

 

คำบูชาสมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช ให้

นะโม 3 จบ

อาราธนา ดวงพระวิญญา ณ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง

สัพพะศั ตรู วินาสสันติ ถวายเครื่อง สักการะ โอม สิโน

ราชาเทวะ นะ มา มิ หัง พระค า ถ า ให้โชคลาภ

นะโม 3 จบ

นะชาลิติ มะหาลาโภ ลาโภ มหาโชค มหาลาภ สาธุบุญใหญ่

 

ต้องขอย้ำก่อนนะคะ ว่านี่เป็นข้อมูลที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น

 

Loading...