เลือกตั้ง 2566 – แชร์ว่อน คลิปหัวคะแนนซื้อเสียง-

คลิปที่ผู้ใช้ TikTok คนหนึ่งนำมาโพสต์เผยแพร่เป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิง 2 คน กำลังพูดคุยกันโดยหญิงที่นั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์ นำแผ่นพับแนะนำตัวของผู้สมัคร ส.ส. คนหนึ่งมาให้กับผู้หญิงเสื้อเหลือง พร้อมสมุดบัญชี เพื่อจด…